1. Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door GrejFreak ApS. Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

1.1 Identiteit van het bedrijf

GrejFreak ApS
Gunnar Clausens Vej 58
8260 Viby J
Opgericht: Denemarken, 2008
Email: INFO@NL.GearFreak.eu

Registratienummer van het bedrijf: DK31585538

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop in NL. Door een bestelling te plaatsen op GearFreak.eu gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden en onze contacten met u zijn onderworpen aan de wet en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

1.2 Wijziging van de voorwaarden

GearFreak behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Alle bestellingen zullen de voorwaarden volgen die van toepassing waren op het moment van aankoop, zichtbaar op de website van GearFreak. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing tenzij anders vermeld. De meest recente voorwaarden zijn steeds terug te vinden op onze website GearFreak.eu. De klanten zullen niet noodzakelijk individueel op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen. De klant is verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden van de voorwaarden voor iedere aankoop.

2. Privacybeleid

GearFreak is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt en dus voor het naleven van de wetgeving op de bescherming van de consument in overeenstemming met de Wet op de Persoonsgegevens.

In het algemeen geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan een derde partij zonder uw toestemming. Informatie die gebruikt wordt voor de levering van goederen zal echter wel doorgegeven worden aan het verzendbedrijf dat door GearFreak gebruikt wordt.

Ons volledige privacybeleid kan hier bekeken worden.

3. Betaling

U kunt betalen met de volgende betaalmiddelen: Paypal, Trustly, VISA en MasterCard. Alle betalingen worden aangerekend in EUR.

Wanneer u PayPal, VISA, MasterCard of VISA Electron gebruikt, zullen wij uw kaart pas belasten wanneer de goederen in voorraad zijn en klaar zijn om naar u verzonden te worden.

Voor alle kaarttypes en betalingen geldt dat wij u alleen het bedrag in rekening kunnen brengen dat u heeft besteld en wij kunnen nooit een hoger bedrag in rekening brengen dan u heeft toegestaan en goedgekeurd.

4. Levering

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid. Alle garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden kunnen af en toe onderhevig zijn aan onvoorziene vertragingen als gevolg van vertragingen bij de koerier of overmacht, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Wij streven er altijd naar om bestellingen alle weekdagen te verzenden. Tijdens drukke periodes is dit niet altijd mogelijk vanwege de bestelvolumes en daarom zullen uw bestellingen dan zo snel als mogelijk worden verzonden. Wij kunnen geen terugbetaling aanbieden voor te late levering.

Alle schattingen van verzendtijd zijn gemaakt op basis van de informatie die aan GearFreak.eu is verstrekt door de koeriers die worden gebruikt om de goederen te verzenden en de informatie die is ontvangen van de fabrikanten en makers van de goederen.

De bezorgkosten worden weergegeven op de bevestigingspagina als een aparte kost buiten de prijs voor het (de) product(en). De prijs is afhankelijk van de service die u bij de kassa kiest.

Als de bestelling aanzienlijk zwaarder is, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voordat de bestelling wordt verzonden.

5. Herroepingsrecht (Annulering)

U heeft een wettelijk recht om uw bestelling te annuleren en terug te sturen binnen 14 dagen vanaf de dag dat u deze ontvangen heeft, om welke reden dan ook en zonder enige reden. Indien de termijn verstrijkt op een feestdag, zaterdag, constitutionele dag, kerstavond of oudejaarsavond, wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.

Annulatieverzoeken kunnen ook gedaan worden door contact op te nemen met de GearFreak klantendienst of door een schriftelijke kennisgeving van het annuleringsverzoek via e-mail of chat. Na het doorgeven van het annuleringsverzoek aan GearFreak, kan het tot 48u duren vooraleer de bestelling geannuleerd wordt. In die tijd kan de bestelling reeds verzonden zijn, waardoor de annulering onmogelijk wordt.

Bestellingen die tijdig door de klant geannuleerd hadden kunnen worden maar reeds verzonden zijn, worden niet als geannuleerd beschouwd.

5.1 Hoe annuleert u een product of bestelling?

U annuleert de bestelling door ons een duidelijk bericht te geven van uw annulering. De herroepingstermijn is in acht genomen als u ons laat weten dat u de aankoop wenst te annuleren voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ons op de hoogte stellen van de annulering door een e-mail te sturen waarin u duidelijk aangeeft dat u de bestelling annuleert op: INFO@NL.GearFreak.eu.

U kunt niet annuleren door te weigeren het artikel in ontvangst te nemen of door het niet af te halen zonder tegelijkertijd te melden dat u wilt annuleren.

U kunt gebruik maken van het standaard annuleringsformulier, dat aan het eind van deze voorwaarden staat, maar het is niet verplicht.

5.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het is niet mogelijk om artikelen zoals gepersonaliseerde producten, impregnatie, wapenreiniging of gevriesdroogde voedingsproducten te annuleren binnen de 14 dagen annuleringstermijn.

5.3 Terugbetaling van geld in geval van annulering

Wanneer u uw bestelling annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten als u de hele bestelling heeft geretourneerd. Dit geldt echter niet voor extra kosten als u een leveringsvorm heeft gekozen die duurder is dan de goedkoopste leveringsvorm die wij aanbieden.

Als u meerdere artikelen in een bestelling heeft gekocht en slechts een deel van uw aankoop wilt annuleren, zullen wij de leveringskosten niet terugbetalen.

Wij zullen het bedrag zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw bericht van annulering hebben ontvangen, terugbetalen. Wij kunnen het bedrag echter bij ons houden totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen, of totdat u documentatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat de goederen zijn geretourneerd.

We zullen een terugbetaling doen via dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie. In ieder geval zullen u geen extra kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling.

Eventuele kosten voor retourzending worden betaald door de klant, behalve als het artikel defect is of er een verkeerd artikel is verzonden in verhouding tot wat er is besteld.

6. Retourbeleid

U heeft het recht om uw aankoop te retourneren volgens de consumentenrechten. Het product moet in wezen in dezelfde staat en hoeveelheid worden geretourneerd als toen u het ontving.

Wij bieden een retourbeleid van 100 dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Voorwaarde voor het recht op retour is dat het artikel ongebruikt, in onbeschadigde verpakking en in onbeschadigde staat aan ons wordt geretourneerd. U betaalt zelf voor de retourzending. Het retourrecht verandert niets aan uw wettelijke recht om van de koop af te zien, zoals hierboven beschreven. Het retourrecht loopt vanaf het verstrijken van het herroepingsrecht.

Bij ontvangst van de geretourneerde goederen wordt er gecontroleerd of alle artikelen voldoen aan de voorwaarden volgens het retourbeleid/de retourprocedure. Een terugbetaling of vervanging zal zo snel mogelijk worden verwerkt. Geretourneerde goederen worden normaal gesproken verwerkt op het moment dat ze worden geretourneerd. Wij zijn gerechtigd om met de terugbetaling te wachten totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen om de staat van de goederen te kunnen controleren.

6.1 Retour van het artikel en retourkosten

Als u de aankoop van een artikel betreurt, moet u het artikel zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen nadat u ons heeft meegedeeld dat u van uw aankoop wenst af te zien, naar ons opsturen of bij ons afleveren. De termijn is gehaald als u de goederen terugstuurt voor het einde van de 14 dagen.

Verpak retourgoederen goed om beschadiging te voorkomen. Goederen kunnen niet verstuurd worden onder rembours of zonder levering op het adres. U dient zelf te betalen voor het retourneren van het artikel/de bestelling.

6.2 De staat van het artikel bij terugzending en de verpakking

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het artikel door een andere behandeling van het artikel dan nodig is om de aard van het artikel, de eigenschappen ervan en de wijze waarop ze functioneren vast te stellen. U dient het artikel in de originele verpakking terug te sturen.

De verpakking kan worden geopend, maar mag niet beschadigd worden. Als de verpakking ontbreekt of beschadigd is, kan dit een beschadiging zijn waarvoor u aansprakelijk bent. U dient er ook voor te zorgen dat het artikel veilig verpakt is wanneer u het terugstuurt. U draagt het risico voor de verpakking/goederen totdat wij deze hebben ontvangen. Bewaar daarom het verzendbewijs en eventueel track en trace nummer.

7. Klachten

Bij de aankoop van goederen zijn de regels van de wet op de consumentenrechten van toepassing. U heeft 2 jaar garantie op het artikel als het een gebrek vertoont. Een gebrek is bijvoorbeeld een fabricage- of materiaalfout, of onjuiste informatie over het artikel. Normale slijtage of schade die u zelf aan het artikel heeft toegebracht, is echter geen gebrek.

Als het artikel een gebrek heeft en u klaagt tijdig, dan heeft u recht op reparatie of omruiling van het artikel. Als dat niet of niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, kunt u, afhankelijk van de omstandigheden, uw geld terugkrijgen of een korting op de prijs krijgen.

Als u een gebrek ontdekt, moet u binnen een redelijke termijn een klacht bij ons indienen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk een klacht in te dienen, vooral in het geval van transportschade.

Als u binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek een klacht indient, is dit altijd binnen redelijke termijn. Als de klacht gegrond is en door ons team wordt geaccepteerd, vergoeden wij uw redelijke en noodzakelijke verzendkosten. Bewaar daarom uw verzendbewijs met prijsopgave.

Als u bij ons een klacht wilt indienen over een defect, vragen wij u zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is. Het is geen vereiste, maar het maakt het voor ons gemakkelijker om de fout te vinden en het minimaliseert de verwerkingstijd van de klacht.

Stuur het artikel zorgvuldig verpakt naar ons op.

7.1 Geschillen

Wij hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die wij zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer deze zich voordoen. Indien u klachten of opmerkingen heeft, laat het ons dan weten.

8. Andere voorwaarden

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn één jaar geldig. Een eventuele restwaarde kan tot een jaar na het verlopen van de cadeaubon worden ingewisseld.

Gebruik van uitrusting in het leger

GrejFreak ApS kan niet garanderen dat de gekochte goederen kunnen worden gebruikt in verband met de dienst in het Deense leger of in andere landen. GrejFreak ApS kan niet garanderen dat uitrusting die op militaire wapens kan worden gemonteerd, kan worden gebruikt in verband met de dienst in het leger of in verband met springstof en trainingsmunitie.

GrejFreak ApS neemt geen verantwoordelijkheid voor uitrusting die wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de uitrusting is bedoeld. GrejFreak ApS neemt geen verantwoordelijkheid als gevolg van het ontbreken van toestemming voor officieel gebruik van de uitrusting.

Standaard annuleringsformulier

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken)
- Aan GrejFreak ApS, Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J, info@NL.gearfreak.eu
- Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) gebruik wens(en) te maken van het herroepingsrecht in verband met mijn/onze (*) aankoopovereenkomst voor de volgende goederen (*)/levering van de volgende diensten (*)
- Bestelde de (*)/ontving de (*)
- De naam van de consument (De namen van de consumenten)
- Het adres van de consument (Het adres van de consument)
- De handtekening van de consument (De handtekeningen van de consument) (alleen wanneer de inhoud van het formulier op papier wordt medegedeeld)
- Datum
(*) Het niet-relevante dient te worden doorgehaald

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2021