1. Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door GrejFreak ApS (“Grejfreak” en “Gearfreak”). Toegang tot en gebruik van deze website en de via deze website beschikbare artikelen en diensten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

1.1 Identiteit van het bedrijf

GrejFreak ApS

Gunnar Clausens Vej 58

8260 Viby J

Opgericht: Denemarken, 2008

E-mail: Info@NL.GearFreak.eu

Bedrijfsregistratienummer: DK31585538

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop door consumenten (‘de klant’)  in Nederland. Door een bestelling te plaatsen op onze website  https://nl.gearfreak.eu gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden en onze transacties met u zijn onderworpen aan Nederlands recht en de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter ter woonplaats van de klant, of bij gebreke daarvan, van het werkelijk verblijf van de klant.

1.2 Wijzigingen van de voorwaarden

GrejFreak behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder de klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De voorwaarden die gelden op het moment van aankoop zijn van toepassing op de bestelling. Alle wijzigingen van  de voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing tenzij anders vermeld. De meest recente voorwaarden zijn steeds terug te vinden op onze website. Klanten worden niet noodzakelijkwijs individueel op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Klanten zijn verantwoordelijk voor het lezen en accepteren van de voorwaarden voor elke aankoop.

2. 2. Privacy beleid

GrejFreak is verantwoordelijk voor de bescherming van alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het algemeen geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. Informatie die gebruikt wordt voor de verzending van artikelen zal echter worden doorgegeven aan de logistiek dienstverlener die door GrejFreak wordt gebruikt.

Ons volledige privacybeleid kunt u hier bekijken.

3. Betaling

U kunt betalen met de volgende betaalmethoden: Klarna, VISA en MasterCard. Alle betalingen worden afgerekend in EUR.

Wanneer u een PayPal, VISA, MasterCard of VISA Electron gebruikt, zullen wij uw kaart pas belasten wanneer de artikelen op voorraad zijn en klaar zijn om naar u verzonden te worden.

Voor alle kaarttypes en betalingen kunnen wij u alleen het door u bestelde bedrag in rekening brengen en nooit een groter bedrag dan u heeft geautoriseerd en goedgekeurd.

4. Levering

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het gewenste artikel. Eventuele garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden kunnen af en toe onderhevig zijn aan onvoorziene vertragingen als gevolg van logistieke vertragingen of anderszins overmacht, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Wij streven er altijd naar om bestellingen op alle weekdagen te verzenden. Tijdens drukke periodes is dit niet altijd mogelijk vanwege het aantal bestellingen. Uw bestelling zal dan zo snel als mogelijk worden verzonden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden en restitutie bieden voor vertraging in de levering.

Alle indicaties van levertijden zijn gedaan op basis van de informatie die aan GrejFreak is verstrekt door de logistiek dienstverleners  die worden gebruikt om artikelen te verzenden, en de informatie die is ontvangen van de fabrikanten en leveranciers van de artikelen.

De verzendkosten worden separaat op de bevestigingspagina weergegeven naast de prijs voor het artikel of de artikelen zelf. De prijs is afhankelijk van de dienst die u bij het afrekenen kiest.

Als het gewicht van de bestelling aanzienlijk hoger is dan verwacht, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voordat de bestelling wordt verzonden.

4.1 Klachten over niet-bezorgde en bezorgde pakketten
Klachten over het niet bezorgen van een pakket dienen zo snel mogelijk te worden gemeld bij onze klantenservice.

In geval van niet-bezorging dient onze klantenservice uiterlijk 20 dagen na de laatste scan door het verzendbedrijf op de hoogte te worden gesteld.

Indien het pakket wel is bezorgd maar niet ontvangen, moet ons klantenserviceteam binnen 20 dagen na de dag van bezorging worden geïnformeerd met een ondertekende DOR-status, vanwege de deadlines van de verzendpartner.

DOR-verklaringen kunnen door ons klantenserviceteam naar u worden verzonden.

5. Herroepingsrecht (Annulering)

U heeft een wettelijk recht om uw bestelling binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst te annuleren en deze uiterlijk binnen een verder 14 dagen op eigen kosten terug te sturen, om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen. Indien de termijn verstrijkt op een algemeen erkende Nederlandse feestdag of in het weekend, wordt de termijn verlengd tot de eerst volgende werkdag.

Annuleringsverzoeken kunnen ook gedaan worden door contact op te nemen met de klantenservice van GrejFreak of door een schriftelijke melding van de annulering via e-mail. Na het doorgeven van het annuleringsverzoek aan GrejFreak kan het tot 48 uur duren voordat de bestelling daadwerkelijk geannuleerd is en in die tijd kan de bestelling al verzonden zijn.  In dat geval heeft u nog steeds het recht om de bestelling te annuleren, maar blijft u gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

5.1 Hoe annuleert u een artikel of bestelling?

U annuleert de bestelling door ons een duidelijk bericht van annulering te sturen. De annuleringstermijn is in acht genomen als u ons vóór het verstrijken daarvan laat weten dat u de aankoop wenst te annuleren.

U kunt annuleren door een e-mail te sturen naar  info@grejfreak.eu waarin u duidelijk aangeeft dat u uw bestelling annuleert.  Wij stellen het op prijs als gebruik maakt van het standaard annuleringsformulier aan het slot van deze voorwaarden, maar u bent daartoe niet verplicht.

U kunt niet annuleren door te weigeren het artikel in ontvangst te nemen of het niet af te halen zonder tegelijkertijd te melden dat u wilt annuleren.

5.2 Uitzonderingen op het annuleringsrecht

Het is niet mogelijk om gepersonaliseerde artikelen, impregneringsmiddelen, wapenreinigingsmiddelen en gevriesdroogde levensmiddelen te annuleren.

5.3 Betalingsrestitutie bij annulering

Wanneer u uw bestelling annuleert, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten indien u de gehele bestelling heeft geretourneerd. Dit geldt echter niet voor extra kosten wanneer u een vorm van levering hebt gekozen die duurder is dan de goedkoopste vorm van levering die wij aanbieden.

Als u meerdere artikelen in een bestelling hebt gekocht en slechts een deel van uw aankoop wilt annuleren, betalen wij de verzendkosten niet terug.

Wij zullen het bedrag zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw bericht van annulering hebben ontvangen, terugbetalen. Wij kunnen het bedrag echter inhouden totdat wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen, of totdat u documentatie hebt overgelegd die aantonen dat de artikelen zijn geretourneerd.

We zullen een terugbetaling doen via dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke transactie. In ieder geval worden u geen extra kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

Kosten voor retourzending zijn altijd voor rekening van de klant, behalve als het artikel defect is of er een onjuist artikel is verzonden ten opzichte van wat is besteld.

6. Retourbeleid

U heeft het recht om uw aankoop te retourneren volgens de regels van de consumentenkoop. Het artikel moet worden geretourneerd in dezelfde staat en hoeveelheid als ontvangen.

Wij bieden ook een retourbeleid van 100 dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Voorwaarde voor het recht op retour is dat het artikel ongebruikt, in onbeschadigde verpakking en in onbeschadigde staat aan ons wordt geretourneerd. U betaalt zelf voor de retourzending. Het retourrecht verandert niets aan uw wettelijke recht om van de koop af te zien, zoals hierboven beschreven. Het retourrecht loopt vanaf het verstrijken van de annuleringstermijn  van 14 dagen.

Bij ontvangst van de geretourneerde artikelen wordt gecontroleerd of deze voldoen aan de voorwaarden van het retourbeleid/de retourprocedure. Een terugbetaling of vervanging zal zo snel mogelijk worden verwerkt. Wij hebben het recht om met de terugbetaling te wachten totdat wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen en de staat van de artikelen hebben kunnen controleren.

6.1 Retourneren van het artikel en retourkosten

Verpak retourartikelen goed om schade te voorkomen. U dient de retourzending van het artikel/de bestelling altijd zelf te betalen. Artikelen kunnen dus niet onder rembours of anderszins voor rekening  van GrejFreak worden retour gezonden.

6.2 De staat van het artikel bij retourzending en verpakking

U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het artikel als gevolg van een  behandeling van de artikelen anders dan nodig is om de aard van de artikelen, hun eigenschappen en de manier waarop ze functioneren te waarborgen. U moet het artikel in de originele verpakking terugsturen.

De verpakking kan worden geopend maar mag niet beschadigd worden.  Als de verpakking ontbreekt of beschadigd is, kan dit een beschadiging van het artikel opleveren waarvoor u aansprakelijk bent. U moet er ook voor zorgen dat het artikel zorgvuldig is verpakt wanneer u het terugstuurt. U draagt het risico voor het artikel of de artikelen tot op terugontvangt door GrejFreak. Bewaar daarom altijd het verzendbewijs en eventuele track en trace nummer.

7. Klachten

Bij de aankoop van artikelen gelden de regels van de consumentenkoop. U heeft 2 jaar garantie als het artikel een gebrek heeft. Een defect is bijvoorbeeld een fabricage- of materiaalfout, of onjuiste informatie over het artikel. Daarentegen is gewone slijtage of schade die u zelf aan het artikel hebt toegebracht geen gebrek.

Als het artikel een gebrek vertoont en u tijdig een klacht indient, hebt u recht op reparatie of vervanging van het artikel. Als dat niet of niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, kunt u, afhankelijk van de omstandigheden, uw geld terugkrijgen of een korting op de prijs.

Als u een gebrek ontdekt, moet u binnen een redelijke termijn een klacht bij ons indienen. Wij raden u aan zo snel mogelijk te klagen, vooral in geval van transportschade.

Als u binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek een klacht indient, is dat altijd binnen een redelijke termijn. Als de klacht terecht is en door ons team wordt geaccepteerd, vergoeden wij uw redelijke en noodzakelijke verzendkosten. Bewaar daarom altijd uw aankoopbewijs.

Als u bij ons een klacht wilt indienen over een gebrek, vragen wij u zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is. Dat is geen vereiste, maar het maakt het voor ons gemakkelijker om de fout te vinden en het minimaliseert de verwerkingstijd van de klacht.

Stuur het artikel zorgvuldig verpakt naar ons op.

7.1 Geschillen

Wij hanteren een klachtenprocedure waarmee wij geschillen proberen op te lossen wanneer deze zich voordoen. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

Een klacht over een product, dienst of de service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van het Europees Consumenten Centrum (ECC) op www.eccnederland.nl.

8. Overige voorwaarden

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn één jaar geldig. De eventuele restwaarde kan worden ingewisseld tot de cadeaubon vervalt.

Gebruik

Artikelen voor de Nederlandse markt zijn louter bestemd voor recreatief gebruik en de jacht. Ieder ander gebruik is strikt verboden. Artikelen die onder de Nederlandse ‘Wet wapens en munitie’ vallen worden niet via onze webshop verkocht. GrejFreak behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Het enkele vermoeden van misbruik is daartoe voldoende.

GrejFreak wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de aankoop en het gebruik van artikelen die voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor bestemd. Evenzeer wijst GrejFreak iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het ontbreken van een eventueel benodigde vergunning voor de import respectievelijk het gebruik van aangekochte artikelen.

 

Standaard annuleringsformulier

(dit formulier kan worden gebruikt en alsdan geretourneerd als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend)

- Aan GrejFreak ApS, Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J, info@GearFreak.eu

- Ik/wij (*) deel/delen hierbij mede dat ik/wij (*) het herroepingsrecht wensen uit te oefenen in verband met mijn/onze (*) koopovereenkomst voor de volgende artikelen (*)/verrichting van de volgende diensten (*)

- Besteld de (*)/ontvangen de (*)

- De naam van de consument (De namen van de consumenten)

- Adres van de consument (adres van de consument)

- De handtekening van de consument (De handtekeningen van de consumenten) (alleen indien de inhoud van het formulier op papier wordt meegedeeld)

- Datum

(*) Het niet-relevante moet worden doorgehaald.

Laatst bijgewerkt op 11 August 2023